ครอบครัวไทยใน Aging Society

สถานการณ์เด็ก เยาวชน และครอบครัวไทย มีความอ่อนไหวและเปราะบาง นิยามและโครงสร้างของสถาบันครอบครัวไทยแตกต่างจากในอดีตอย่างสิ้นเชิง อันเป็นผลจากสภาพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยเฉพาะผลกระทบจากการเคลื่อนเข้าสู่สังคมสูงวัย

สังคมสูงวัยที่ (ไม่) แข็งแรง

ประเทศไทยกำลังก้าวสู่ ‘สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์’ (Complete Aged Society) ในปี 2564 คนวัยทำงานในยุคนี้นอกจากจะต้องมีภาระหน้าที่ออมเงินให้มากขึ้นเพื่อดูแลพ่อแม่ที่แก่ลงทุกวันแล้ว ยังจำเป็นต้องสะสมทุนเพื่อจะดูแลตัวเองยามแก่เฒ่าในวันหน้าด้วย

12 อาการป่วยทางจิต

เรียนรู้และเข้าใจ 12 อาการป่วยทางจิตที่มีความซับซ้อนและละเอียดอ่อนยิ่งกว่าการเรียกเหมารวมง่ายๆ ว่า ‘บ้า’ อาการที่ว่านี้มีโอกาสเกิดขึ้นได้กับคนทุกเพศ ทุกวัย ไม่ว่าคนรอบข้าง เพื่อนร่วมงาน คนในครอบครัว กระทั่งตัวคุณเอง

Gayby Baby รักที่เป็นสากล

เรื่องราวการปรับตัวเข้าหากันของสมาชิกในครอบครัว เคารพในความเป็นเขาหรือเธอ ไม่ว่าตำแหน่งนั้นๆ จะเป็น พ่อ แม่ หรือลูก มันคือการยอมลดละสิ่งที่ตัวเองชอบ เพื่อให้อีกคนมีโอกาสสัมผัสสิ่งที่ตัวเองต้องการบ้าง