ชาวออฟฟิศฉบับ ‘เช้า CHARM เย็น CHARM’ กับ KHAE นักวาดเส้นน้อยสีน้อย

KHAE นัดวาดภาพประกอบแถมเป็นสถาปนิก กับนิทรรศการภาพว่าด้วยเรื่องของชาวออฟฟิศที่ถูกใส่ร้ายว่าทำงานแบบ 'เช้าชามเย็นชาม'

ทำการต่อต้านให้ปรากฏ: กรณีศึกษาศิลปะในฐานะเงาของการเมือง

“การเข้าไปมีส่วนร่วมในทางการเมืองของศิลปิน ในด้านหนึ่งก็เพื่อสร้างการต่อต้านให้ปรากฏ เพราะช่วงที่เวลาที่สังคมไม่อาจพูดกันได้ด้วยเหตุผล หรือไม่อาจจะสื่อสารกันได้ แต่การพูดด้วยภาพ การพูดด้วยสัญลักษณ์กลับส่งความหมายได้ดีกว่า” - ผศ.บัณฑิต จันทร์โรจนกิจ กล่าว

ความไม่ลงรอยของศิลปะแนว Avant-garde ในการเมืองไทย

ตลอดวิกฤติทางการเมืองที่ผ่านมา ปฏิบัติการทางศิลปะของศิลปินไทย ระหว่างปี 2553-2559 ปรากฏร่องรอยของความบิดเบี้ยวย้อนแย้งทางความคิด และการนำเสนอแนวคิดประชาธิปไตยอย่างผิดฝาผิดตัว

ศิลปะบนเส้นขนานที่ 17 พรมแดนเวียดนามเหนือ-ใต้

Le Brother ศิลปินชาวเวียดนามที่สร้างงานจากความทรงจำของผู้คนที่อาศัยอยู่ระหว่างเส้นขนานที 17 เส้นสมมุติที่กั้นผ่านระหว่างเวียดนามเหนือและใต้

Magical Realism ในความเหนือจริง มีความสมจริง

ทดสอบความแม่นยำด้านศิลปะและวรรณกรรม ระหว่าง Realism Magical Realism และ Surrealism จากวงสัมมนาวิชาการศิลปะกับการเมือง หัวข้อ 'ความมหัศจรรย์ของสัจนิยมและสัจนิยมมหัศจรรย์ในวรรณกรรม'

‘ได้สตูดิโอ’ สตูดิโอของใครก็ได้

ศิลปะเป็นวิชาที่ต้องเรียนในโรงเรียนหรือเปล่าไม่รู้ แต่ ‘ได้สตูดิโอ’ ปลุกความเชื่อเราว่า ใครๆ ก็มีความเป็นศิลปินอยู่ในตัว