เยาวชนแคนาดาไม่กล้าพบแพทย์เพราะ ‘เพศสภาพ’ ของตัวเอง

แม้แคนาดาจะเปิดกว้างและให้การสนับสนุนชาว LGBT มากขึ้นแล้วก็ตาม แต่ในความเป็นจริง เยาวชน LGBT เกือบครึ่งกลับไม่กล้าเข้าไปรับบริการสาธารณสุข บางก็เคยมีประสบการณ์เชิงลบกับหมอ บางก็รู้สึกอึดอัดใจหรือไม่มั่นใจที่ต้องระบุเพศสภาพตนเอง

12 หลักฐานทำลายหลักประกันสุขภาพ

15 ปีระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติทำให้คนไทยหลายสิบล้านสามารถเข้าถึงการรักษาและบริการทางการแพทย์ อย่างไรก็ตาม การเข้ามาปกครองประเทศของ คสช. ตลอดสามปีเศษ ยากจะปฏิเสธว่าเป็นช่วงเวลาที่ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเผชิญการคุกคามหนักหน่วงที่สุด

หลักประกันสุขภาพกับคำสำคัญที่หายไป

แสงศิริ ตรีมรรคา มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ ตอบโต้ผ่าน waymagazine ว่าคำชี้แจงของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ไม่ได้ตอบคำถามเลยว่า กรธ. ใช้เหตุผลใดตัดคำที่สมควรเป็นหลักการออกจากร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งคำสำคัญที่ถูกตัดออกไปนั้น จะส่งผลให้กระบวนการต่อสู้เรื่องสิทธิสาธารณสุขกว่า 14 ปี กลับไปสู่จุดเริ่มต้นเดิม เปลี่ยนจากหลักการของรัฐที่มีหน้าที่รับรองสิทธิ์ของทุกคนอย่างเสมอหน้า กลายเป็นรัฐมีหน้าที่ดูแลเฉพาะคนยากไร้แทน

พม่าเรียกร้องกฎหมายมาตรฐานห้องแลบ

สมาคมเทคนิคการแพทย์ในพม่า เตรียมแผนเสนอร่างกฎหมายปรับปรุงมาตรฐานงานในห้องปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาบุคลากรและเป็นอีกทางในการคุ้มครองผู้ป่วยและยกระดับบริการสาธารณสุข

คนไร้รัฐ ไร้สัญชาติ ชีวิตที่ไร้หลักประกัน

ปัญหาการเข้าถึงสิทธิในการรักษาพยาบาลของคนไร้รัฐ คนไร้สัญชาติ หรือผู้ไร้สถานะในประเทศไทยเป็นปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขที่ต้นเหตุ ทั้งที่จริงแล้วปัญหาเหล่านี้ถือเป็นความเหลื่อมล้ำเชิงโครงสร้างที่ต้องเร่งแก้ไข

เปิดกำไรบรรษัทยา ธุรกิจทำเงินอันดับหนึ่ง

เป็นความจริงที่ยากปฏิเสธว่าบรรษัทยาคือธุรกิจทำเงินอันดับหนึ่งของโลก แม้บ่อยครั้งจะมีข่าวแพ้คดีจนต้องเสียค่าปรับในหลักพันล้านดอลลาร์จากพฤติกรรมล้ำเส้นจริยธรรมต่างๆ นานา แต่บรรษัทยาและเวชภัณฑ์ยักษ์ใหญ่ทั้งหลายกลับยังสามารถดำเนินธุรกิจเพื่อทำกำไรได้อย่างต่อเนื่อง พวกเขาทำได้อย่างไร?