ปฏิภัทร จันทร์ทอง - waymagazine.org | นิตยสาร WAY
ปฏิภัทร จันทร์ทอง
ปฏิภัทร จันทร์ทอง
เคยทำงานภาพข่าวที่ Bangkok Post ปัจจุบันเป็นสมาชิก Realframe และ TNP ยังคงทำงานถ่ายภาพและรับจ้างทั่วไป