ไม่ใช่ภาษาพ่อภาษาแม่: ย้อนดูการศึกษาไทยผ่านความไม่รู้ภาษาอังกฤษ

ภาควิชาสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงานเสวนาว่าด้วย 'การศึกษากับอนาคตสังคมไทย ผ่านมุมมองทางสังคมและวัฒนธรรม' โดยมีหัวข้อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของไทยเป็นภาพแทนของระบบการศึกษาของไทย

หนังสือเรียนมันแห้งแล้ง

ว่าด้วยเรื่อง 'แบบเรียน' ที่ไกลห่างจากการเป็น 'text book' หรือ 'ตำรา' เล่มหนาปึ้ก ที่มอบเพียง 'ข้อมูล' ไร้ชีวิตและไม่เปิดโอกาสให้ผู้อ่านสร้างจินตนาการ เชื่อมโยงตัวเองกลับไปยังสังคมข้างนอกได้ และนี่คือข้อเสนอของ 'เกื้อกมล นิคม' สำนักพิมพ์สานอักษร ที่กางหนังสือแบบเรียนจริงๆ ของต่างประเทศ แสดงให้เห็นว่าการให้ข้อมูลโดยไม่มีการสั่งสอนนั้น ทำได้จริงและสนุกกว่ากันแค่ไหน