เยาวชนกับการเมือง “เป็นนักศึกษาทำไมไม่ไปเรียน”

การบรรยายพิเศษในหัวข้อ 'เยาวชนกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง' ชวนสนทนาหาคำตอบให้กับคำถามเกี่ยวกับบทบาทของนักศึกษา ในฐานะ 'เยาวชน' ที่ว่า "นักศึกษาหายไปไหน" และ "เป็นนักศึกษามายุ่งเรื่องการเมืองทำไม"

Sugar Daddy: การเงินมีปัญหาใส่ชุดนักศึกษามาหาพี่

ใช่ว่าวัฒนธรรม 'หาคนใจดีจ่ายค่าเทอม' จะมีเฉพาะในบ้านเรา เมื่อนักศึกษาในอังกฤษทั้งหญิงและชายต่างก็เคยพิจารณาแนวคิดดังกล่าวเพื่อหาเงินจ่ายค่าเทอมและค่าครองชีพที่สูงลิ่ว ยิ่งไปกว่านั้น หลายคนยอมรับว่ายอมมีเซ็กส์เพื่อแลกกับเงิน ส่วนหนึ่งมาจากบริบทที่ว่าอังกฤษเป็นประเทศที่ค่าธรรมเนียมระดับอุดมศึกษาสูงที่สุดในยุโรป และกลุ่มนักศึกษาในอังกฤษเป็นหนี้ทางการศึกษาสูงที่สุดในกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ จึงส่งผลให้นักศึกษาเข้าสู่วงการดังกล่าวขึ้นเรื่อยๆ

ในมหาวิทยาลัยสหรัฐ มีนักศึกษาโฮมเลสนับหมื่นคน

‘Wisconsin HOPE Lab’ มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน ศึกษาเรื่องความยากจนและคนไร้บ้านของนักศึกษามหาวิทยาลัย กว่า 70 กลุ่ม จำนวน 24 รัฐ พบว่ามีนักศึกษาที่เป็นโฮมเลส หรือไม่มีที่พักอาศัยราว 14 เปอร์เซ็นต์

กูเป็นนักศึกษา

ข้อสันนิษฐานที่ว่า 'นักศึกษาตายแล้ว' ถูกพิสูจน์จาก 'ภาคปฏิบัติ' จากกลุ่มนักศึกษาหลายกลุ่มในหลายมหาวิทยาลัยว่า 'ไม่จริง' พวกเขาและเธอรวมกลุ่มกันทำกิจกรรมด้านสังคม การเมือง สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ยืนยั

way62

WAY 62 ‘เหยียด’

เรื่องราวเริ่มต้นจากข้อสังเกตหนึ่งที่ว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่คนมีนิสัยช่างเหยียดอยู่ในสายเลือด ไม่ว่าจะเหยียดชาติพันธุ์ของประเทศเพื่อนบ้าน จนถึงเหยียดเพศหญิงตามลักษณะสังคมชายเป็นใหญ่