The BEST of WAY 2017: Editors’ Picks

เนื่องจากเนื้อหาที่นำเสนอผ่านเว็บไซต์ waymagazine.org และหน้าเพจ waymagazine มีมาก ของดีบางชิ้นไม่เกี่ยวข้องกับความป๊อปปูลาร์ แต่เป็นการงานอันเป็นที่รัก และเกี่ยวข้องโดยตรงกับความภาคภูมิในวิชาชีพ และนี่คือ 10 งานเขียนที่กองบรรณาธิการคัดเลือกและนำเสนอ

กษัตริย์ศึกษา: การกลับมาของผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์

'กษัตริย์ศึกษา' ในที่นี้คือการอธิบายและศึกษาพระมหากษัตริย์โดยใช้หลักวิชาการ วิทยานิพนธ์เรื่อง ‘ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ในประวัติศาสตร์รัฐธรรมนูญไทย’ โดย อนุชา อชิรเสนา อธิบายเรื่องผู้สำเร็จราชการฯ บทบาทและความสัมพันธ์กับระบอบประชาธิปไตย

ขุดมายาคติ 2475

หลังการรื้อถอนหมุดคณะราษฎรและแทนที่ด้วย 'หมุดหน้าใส' หากมองว่านี่คือการเปลี่ยนแปลงและลบประวัติศาสตร์ นี่คือตัวอย่างมายาคติเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ 2475 ที่มีหลักฐานข้อสรุปทางวิชาการไปแล้ว แต่เรายังเถียงกันอยู่

รธน.ฉบับไหน ซ่อนในสำนึกคุณ

รัฐธรรมนูญแต่ละฉบับของไทย ล้วนสะท้อนลักษณะเฉพาะของแต่ละยุคสมัยได้เป็นอย่างดี ขึ้นอยู่กับเจตนารมณ์ของผู้เขียนและเงื่อนไขทางสังคม ณ เวลานั้น มาดูกันว่าคาแรคเตอร์เฉพาะของรัฐธรรมนูญแต่ละฉบับเป็นอย่างไร

ดวงประจำปี 2560 โดย…หมอซับ โต๊ะพูล

ดูดวงแม่นๆ ประจำปี 2560 ทำนายทุกราศีเกิด โดย 'หมอซับ โต๊ะพูล' มาดูกันว่าชะตาชีวิตของคนไทยใต้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ จะสุขสันต์หรรษาขนาดไหน (*คำเตือน: เป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้สมาร์ทโฟนในการอ่าน)

‘People Go’ ฉากที่ 6 สู่สังคมพหุวัฒนธรรม

“ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย” ถ้อยคำอันเป็นปัญหาที่แฝงฝังอยู่ในเนื้อเพลงชาติไทย ปลุกกระแสความรักชาติ แต่ละเลยความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ เบียดขับผู้คนที่แตกต่างให้กลายเป็นพลเมืองชั้นสอง นี่คือต้นธารความขัดแย้งในสังคมพหุวัฒนธรรม เช่นนี้แล้ว เราจะร้องเพลงชาติไทยให้ใครฟัง

‘People Go’ ฉากที่ 5 ไปให้ถึงการพัฒนาเศรษฐกิจยั่งยืน

ขณะที่ทั่วโลกกำลังให้ความสำคัญกับคำว่า ‘เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน’ หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) เมื่อหันกลับมาพินิจเศรษฐกิจไทยภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีของ คสช. และร่างรัฐธรรมนูญ 2559 เราอาจพบว่า ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจถูกแยกขาดจากสังคม สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ จนไม่อาจจินตนาการต่อได้ว่า ประเทศไทย 4.0 จะไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนได้อย่างไร

‘People Go’ ฉากที่ 4 สูงต่ำดำเตี้ย ล้วนเท่าเทียมกัน

เครือข่ายภาคประชาชนในนาม ‘People Go Network Forum’ สรุปสาระสำคัญในร่างรัฐธรรมนูญฉบับ 2559 พร้อมด้วยข้อเสนอเรื่อง ‘รัฐสวัสดิการ’ ที่รัฐต้องจัดบริการสาธารณะให้ประชาชนอย่างเสมอหน้า ไม่ว่ายากดีมีจน มิใช่มองประชาชนเป็นเพียงผู้ยากไร้อนาถาที่รัฐต้องให้การสงเคราะห์อยู่ร่ำไป