WAY 10 ปี: อธิคม คุณาวุฒิ พูดในร้าน The Writer’s Secret

 

เมื่อวันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2559

กว่าสามชั่วโมง อธิคม คุณาวุฒิ พูดในร้าน The Writer’s Secret
กองบรรณาธิการ WAY คัดเลือกนาทีสำคัญออกมาร้อยเรียงให้เหลือ 15 นาที ที่ว่าด้วย ทางของ WAY

 


 

ปัจฉิมลิขิต 01 ในคลิปมี โบนัส แทร็ก ว่าด้วยคำถามที่ว่า – นามปากกา ‘พ่อหล่อ’ มาจากไหน – งานนี้อาจารย์สุจิตต์ วงษ์เทศ ไม่ได้มาร่วม แต่เรามีคำตอบ
ปัจฉิมลิขิต 02 กองบรรณาธิการมีไฟล์เสียงฉบับเต็มกว่าสามชั่วโมง แต่ก็กลัวจะเป็นการรบกวนผู้อ่านผู้ฟังจนเกินไป หรือว่าพวกเราคิดผิด

 

WAYWAY 10 ปี: อธิคม คุณาวุฒิ พูดในร้าน The Writer’s Secret

Related Posts

อุดมคติกับสังคมไทยในยุคอลหม่าน

บทสนทนาแลกเปลี่ยนในประเด็นที่ว่า ‘อุดมคติกับสังคมไทยในโลกยุคอลหม่าน’ เราจะจัดการเช่นไรกับอุดมคติในโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ภายใต้สภาวการณ์ในสังคมไทยที่ถอยหลังลงคลองเช่นนี้

Accountability ตัวลบที่หายไปในสมการคอร์รัปชัน

วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2560 อธิคม คุณาวุฒิ บรรณาธิการบริหาร WAY เข้าร่วมพูดคุย TDRI Talk ในงานเปิดตัวหนังสือ สมการคอร์รัปชัน: แก้โจทย์ บวก ลบ คูณ หาย ในสังคมไทย ณ Multifunction Hall ชั้น 10 อาคารไซเบอร์เวิลด์ ถนนรัชดาภิเษก จัดโดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เพื่อชี้ให้เห็นว่า สังคมไทยขาดวัฒนธรรมการรับผิดรับชอบ (accountability) ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการแก้ไขปัญหาเรื้อรังในสังคม

‘เท่าไหร่ (ถึง) เท่ากัน?’ อธิคม คุณาวุฒิ

ความเหลื่อมล้ำเป็นปัญหาใหญ่ที่อยู่คู่กับสังคมไทย ข้อมูลระบุว่า คนรวยเพียงไม่กี่คนถือครองทรัพยากรใเทียบเท่าคนจำนวนมหาศาล เป็นที่มาของวงเสวนา ‘เท่าไหร่ (ถึง) เท่ากัน?’ โดยองค์การ Oxfam เพื่อตั้งคำถามไปสู่ทางหาคำตอบว่า มีวิธีใดบ้าง ที่จะลดช่องว่างของความเหลื่อมล้ำไปสู่ความเท่าเทียมได้ โดย อธิคม คุณาวุฒิ ย้อนกลับไปตั้งต้นกับคำถามซึ่งเป็นชื่อของงานเสวนาว่า ‘เท่าไหร่ (ถึง) เท่ากัน?’