WAY 10 ปี: อธิคม คุณาวุฒิ พูดในร้าน The Writer's Secret - waymagazine.org | นิตยสาร WAY

WAY 10 ปี: อธิคม คุณาวุฒิ พูดในร้าน The Writer’s Secret

 

เมื่อวันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2559

กว่าสามชั่วโมง อธิคม คุณาวุฒิ พูดในร้าน The Writer’s Secret
กองบรรณาธิการ WAY คัดเลือกนาทีสำคัญออกมาร้อยเรียงให้เหลือ 15 นาที ที่ว่าด้วย ทางของ WAY

 


 

ปัจฉิมลิขิต 01 ในคลิปมี โบนัส แทร็ก ว่าด้วยคำถามที่ว่า – นามปากกา ‘พ่อหล่อ’ มาจากไหน – งานนี้อาจารย์สุจิตต์ วงษ์เทศ ไม่ได้มาร่วม แต่เรามีคำตอบ
ปัจฉิมลิขิต 02 กองบรรณาธิการมีไฟล์เสียงฉบับเต็มกว่าสามชั่วโมง แต่ก็กลัวจะเป็นการรบกวนผู้อ่านผู้ฟังจนเกินไป หรือว่าพวกเราคิดผิด

 

Author

WAY

Author

กองบรรณาธิการ
ทีมงานหลากวัยหลายรุ่น แต่ร่วมโต๊ะความคิด แลกเปลี่ยนบทสนทนา แชร์ความคิด นวดให้แน่น คนให้เข้ม เขย่าให้ตกผลึก ผลิตเนื้อหาออกมาในนามกองบรรณาธิการ WAY