WAY Documentary: สว่างเสมอ

ว่าด้วยโรงเรียนวัด พระ ฆราวาส และสามเณร

โรงเรียนวัด ยังเป็นโอกาสทางการศึกษามาตั้งแต่สังคมโบราณกระทั่งสังคมไทยยุค 4.0 โรงเรียนปริยัติธรรมยังเป็นทางเลือกสำหรับเด็กผู้อยู่ชายขอบของระบบการศึกษาไทย เข้ามาบวชเป็นสามเณร เรียนรู้ทั้งทางโลกและธรรม

พระครูสังฆรักษ์รักชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดน้ำไคร้นันทชัยศึกษา บอกเล่าวิธีคิดการบริหารโรงเรียนผ่านประโยค

“พระพุทธเจ้าไม่ได้ใช้อำนาจ แต่ใช้ปัญญา”

พระนราธิปพงศ์ ครูสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ก็เคยเป็นสามเณรเรียนโรงเรียนปริยัติธรรมมาตลอดหลังจากพ่อแม่เสียชีวิตตั้งแต่พระอายุ 7 ขวบ บวชเรียนมาตลอดจนจบชั้นปริญญาตรี ก่อนจะกลับมาเป็นครูที่โรงเรียนปริยติธรรมแห่งนี้

แต่สามเณรก็ยังคงเป็นเด็กชาย หลังจบ ม.6 สามเณรอู๋จึงอยากใช้ทักษะด้านฟุตบอลเป็นบันไดไปสู่อาชีพเหมือนนักฟุตบอลในดวงใจอย่างเนย์มาร์ แม้สามเณรอู๋จะไม่ได้ซ้อมเลยเพราะสถานะสามเณร แต่สามเณรมั่นใจว่าเพียง “เวลาเดือนเดียว” ทักษะที่ถูกจีวรอำพรางมาตลอดหลายปีจะกลับมาแพรวพราวและพาเข้าเรียนต่อในชั้นมหาวิทยาลัย

สามเณรทิตย์ เพื่อนของสามเณรอู๋ อยากเป็นนักวาดอนิเมะ สามเณรชอบนารูโตะและวันพีซ

สามเณรทั้งสองคนตั้งใจแน่วแน่ว่าจะลาสิกขาหลังจบชั้นมัธยม 6 แต่มีสามเณรบางคนบวชต่อ เช่น อดีตสามเณรอย่างพระนราธิปพงศ์ ครูสอนวิชาคอมพิวเตอร์

โรงเรียนวัด เป็นพื้นที่ตรงกลางก่อนที่พวกเขาจะไปต่อ ไม่ว่าเส้นทางใดก็ตาม

WAY Documentary เสนอสารคดีขนาดสั้น สว่างเสมอ

 

WAYWAY Documentary: สว่างเสมอ

Related Posts

เมื่อโรงเรียนรัฐมีเอกชนร่วมพัฒนา ผลที่ตามมา ใครได้-ใครเสีย

'โรงเรียนร่วมพัฒนา' คือโรงเรียนรัฐที่ได้รับการสนับสนุนจากเอกชน ทั้งเงินทุนและมีส่วนร่วมในการบริหาร แต่จากโรงเรียนหลายหมื่นแห่งทั่วประเทศ โรงเรียนโชคดีเหล่านี้มีแค่หยิบมือ นี่คือความต่างทางการศึกษาที่กำลังเกิดขึ้น

ครอบครัวไทยใน Aging Society

สถานการณ์เด็ก เยาวชน และครอบครัวไทย มีความอ่อนไหวและเปราะบาง นิยามและโครงสร้างของสถาบันครอบครัวไทยแตกต่างจากในอดีตอย่างสิ้นเชิง อันเป็นผลจากสภาพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยเฉพาะผลกระทบจากการเคลื่อนเข้าสู่สังคมสูงวัย

เพศศึกษา วาระแห่งชาติ

มีสถิติบอกว่า อัตราการตั้งครรภ์ในคุณแม่วัยรุ่นของไทยนั้นวิ่งเป็นเส้นตรงตั้งแต่ยุค 30-40 ปีก่อน นับว่าเราไปไม่ถึงไหน มองในระดับโลก หลายประเทศยกประเด็น 'เพศศึกษา' เป็นวาระแห่งชาติจริงจังว่าควรสอนเด็กตั้งแต่ตอนไหน มากกว่าการถกปัญหาปลายทางเรื่อง 'ตู้ขายถุงยาง'