ดวงนฤมล บุญแก้ววรรณ - waymagazine.org | นิตยสาร WAY
ดวงนฤมล บุญแก้ววรรณ
ดวงนฤมล บุญแก้ววรรณ
นักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัยพะเยา สนใจและติดตามการเคลื่อนไหวทางสังคม แต่บางครั้งก็แอบหนีเข้าป่า และดื่มชาร้อน