Wind River: ในดินแดนที่พระเจ้าทอดทิ้ง

Wind River คือภาพยนตร์ที่มีฉากหลังเป็นทุ่งหิมะขาวและหนา พายุรุนแรงบดบังแสงแดด นี่คือเรื่องราวโหดร้ายในเขตสงวนอินเดียนอาราปาโฮ 'Wind River' คือดินแดนที่ถูกพระเจ้าทอดทิ้งไว้ท่ามกลางความหนาวเย็น

WAY to READ: การงานอันเป็นที่รัก

ว่าด้วยหนังสือเล่มใหม่ของสำนักพิมพ์ WAY of BOOK และวิธีการอ่าน 'การงานอันเป็นที่รัก' รวมถึงอีก 6 เล่มเด่นตลอดกาลของสำนักพิมพ์

ฝังหัวใจข้าไว้ที่วูนเด็ดนี พิมพ์ครั้งที่ 4

ถ้า 'ฝังหัวใจข้าไว้ที่วูนเด็ดนี' ฉบับพิมพ์ครั้งที่สองและสามคือฉบับสมบูรณ์ ฝังหัวใจข้าไว้ที่วูนเด็ดนี ฉบับพิมพ์ครั้งที่สี่ ก็คือการพิมพ์เพื่อคนที่รัก ต้องการอ่าน และต้องการสะสมหนังสือเล่มนี้ ไม่ว่าจะบนชั้นหนังสือส่วนตัว หรือเป็นหนังสืออ้างอิงในห้องสมุด (library edition)

WAYparty2012

15 ธันวาคม 2555 : ชวนร่วมพบปะสังสรรค์ส่งท้ายปี

นิตยสาร WAY และ สำนักพิมพ์สามัญชน ขออนุญาตเชิญชวนเพื่อนนักอ่านผู้มีอุปการคุณ พบปะ สังสรรค์ และร่วมรับประทานอาหาร เนื่องในโอกาสส่งท้ายปลายปี และ หนังสือ ‘ฝังหัวใจข้าไว้ที่วูนเด็ดนี’ - ไม่เจ๊ง !

wounded knee

แจ้งข่าวสำหรับผู้สั่งจองหนังสือ ‘ฝังหัวใจข้าไว้ที่วูนเด็ดนี’

บัดนี้หนังสือ ฝังหัวใจข้าไว้ที่วูนเด็ดนี (Bury My Heart at Wounded Knee) พิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งข่าวและรายละเอียดการชำระเงินแก่ผู้ที่สั่งจอง และ ผู้ที่สนใจสั่งซื้อหนังสือเล่มนี้

ตามรอยมือแปล ‘ฝังหัวใจข้าไว้ที่วูนเด็ดนี’

32 ปีมาแล้ว เมื่อหนังสือ ฝังหัวใจข้าไว้ที่วูนเด็ดนี (Bury My Heart at Wounded Knee) ของ ดี บราวน์ ฉบับแปลโดย ไพรัช แสนสวัสดิ์ ออกสู่สายตานักอ่านชาวไทย ทำเอาหลายคนที่เกิดทันยุคนั้น ยกหนังสือเล่มนี้เป็นคัมภีร์เรียนรู้ชีวิต