WAY Shortcut : คุยกับใครใน WAY 78 - waymagazine.org | นิตยสาร WAY

WAY Shortcut : คุยกับใครใน WAY 78

‘WAY Shortcut’ รายการย่อยบทสัมภาษณ์ให้เสพง่ายขึ้น พบกับโลกภาพถ่ายสีขาวดำของ ‘ผ้าป่าน’ สิริมา ไชยปรีชาวิทย์ ในคอลัมน์ Face Of Entertainment และนั่งฟัง ‘รัฐกับศาสนา’ ของ พิพัฒน์ พสุธารชาติ ในคอลัมน์ Interview

Author

WAY

Author

กองบรรณาธิการ
ทีมงานหลากวัยหลายรุ่น แต่ร่วมโต๊ะความคิด แลกเปลี่ยนบทสนทนา แชร์ความคิด นวดให้แน่น คนให้เข้ม เขย่าให้ตกผลึก ผลิตเนื้อหาออกมาในนามกองบรรณาธิการ WAY